გადახდების პლატფორმა გადახდების მისაღებად

შექმენი გადახდების მარტივი სისტემა და განავითარე ბიზნესი

Read More

რას ვთავაზობთ სერვისპროვაიდერ კომპანიებს

კომპანიებს, რომლებიც თავიანთ მომხმარებლებს სთავაზობენ მომსახურებას და სურთ ამ მომსახურებაში მიიღონ გადახდები ნებისმიერი საგადახდო არხის მეშვეობით, ჩვენ ვთავაზობთ საგადახდო არხების მრავალფეროვან არჩევანს ((მობაილ ბანკს, ინტერნეტ ბანკს, ტერმინალს, ბანკის ფილიალს, ელექტრონულ საფულეს და სხვ.).

See details

პლასტიკური ბარათით გადახდა თქვენს ვებგვერდზე

თუ თქვენს კომპანიას აქვს ვებგვერდი, სთავაზობს მომხმარებელს მომსახურებას და სურს გადახდის მექანიზმი გახადოს კიდევ უფრო მარტივი, მაშინ თქვენ უნდა აირჩიოთ ჩვენი სერვისი, რაც გულისხმობს პლასტიკური ბარათებით გადახდების მიღებას თქვენი ვებგვერდიდან. ეს მექანიზმი ამარტივებს მომსახურების განხორციელებას როგორც კომპანიისთვის, ასევე მისი მომხმარებლისათვის.

See details

რას ვთავაზობთ საგადახდო აგენტებს

იურიდიულ პირებს, რომელთაც გააჩნიათ საკუთარი გადახდის არხები (სალაროები, ტერმინალები, აპლიკაციები), ვთავაზიობთ სხვადასხვა ტიპის სერვისებზე (კომუნალური, სახელმწიფო, საფოსტო გზავნილების კომპანიების საფასური, მობილური ოპერატორის შევსება, სესხების დაფარვა და სხვა), ვთავაზობთ სერვის პროვაიდერი კომპანიების ფართო არჩევანს. ჩვენს სისტემაში ჩართული სერვის პროვაიდერი კომპანიების რაოდენობა ფარავს საქართველოს ბაზრის 98%-ს.

See details
Soon

Card To Card Payments

„ბარათიდან ბარათზე გადარიცხვა“ არის ფულადი სახსრების გადარიცხვის მომსახურება, რომელიც განკუთვნილია ფიზიკური პირებისთვის. გადამხდელი ირჩევს სერვისს ვებგვერდზე (https://mypay.ge) რომლის მეშვეობითაც ეძლევა შესაძლებლობა თავისი ბარათიდან გადარიცხოს თანხა მიმღების ბარათზე, თუ გსურთ რომ თქვენს ახლობელს მომენტალურად აესახოს თანხა თავის ბარათზე, დღის ნებისმიერ მონაკვეთში, მაშინ P2P სერვისის არჩევის შემთხვევაში, თქვენ შეძლებთ მხოლოდ თქვენი ბარათის მონაცემებისა და თქვენი ახლობლის ბარათიოს 16ნიშნა ნომრით თანხის გადარიცხვას ნებისმიერ დროს.

See details